Balelių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti bendruomenės materialinę bazę, plėsti vykdomas veiklas ir aktyvinti gyventojus bendruomeninei veiklai.
Įgyvendintas projektas prisidėjo prie kaimo žmonių užimtumo gerinimo, kultūros tradicijų puoselėjimo, taip pat pagerino gyvenimo ir laisvalaikio praleidimo sąlygas. Projekto įgyvendinimo rezultatai padėjo aktyvinti bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas. Visa tai kiekybiškai ir kokybiškai padidina bei sustiprina bendruomenės materialinę bazę. Įsigyta įranga leis efektyviau ir kokybiškiau vykdyti bendruomenines veiklas. Taip pat įsigyta įranga galės pasinaudoti 345 Balelių ir aplinkinių kaimų gyventojai.

Parašykite komentarą